Συγγραφείς-Δημιουργοί

Mystery Portal

Ενημερωτικό δελτίο

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας μέσω του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου του Locus-7, χρειαζόμαστε αναπόφευκτα ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ.: όνομα, διεύθυνση, κ.λπ.). Δεσμευόμαστε, πάντως, ότι όλες οι πληροφορίες της παραγγελίας σας είναι εμπιστευτικές και προστατευμένες, ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο εκτός του Locus-7, χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
 Απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της παραγγελίας σας:
      Πλήρες ονοματεπώνυμο
      Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχ. κώδικας, πόλη),
      αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης,
      ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
      Για πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας: ο αριθμός της, η ημερομηνία λήξης της, καθώς και ο τριψήφιος Αριθμός Επιβεβαίωσης, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της. Ο τριψήφιος αυτός αριθμός ακολουθεί τον αριθμό της κάρτας, που αναγράφεται στο πίσω μέρος της είτε ολόκληρος είτε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του.