Συγγραφείς-Δημιουργοί

Mystery Portal

Ενημερωτικό δελτίο

Zanoni

by Edward Bulwer, Lord Lytton
A famous mystical and cabalistic novel on the mysteries of love and eternal life, based in the true Rosicrucian tradition.

Περισσότερες λεπτομέρειες

25,50 €

“The novel Zanoni… more elaborately handled, introduces a vast unknown sphere of being pressing on our own world and guarded by a horrible ‘Dweller of the Threshold’ who haunts those who try to enter and fail.”

H.P. Lovecraft, Supernatural Horror in Literature

15 x 21 cm, 422 pgs