Συγγραφείς-Δημιουργοί

Mystery Portal

Ενημερωτικό δελτίο

The Hill of Dreams

by Arthur Machen
A hard to find masterpiece by one of the acknowledged masters of fantasy.

Περισσότερες λεπτομέρειες

18,50 €

“A memorable epic of the sensitive, aesthetic mind, The Hill of Dreams, in which the youthful hero responds to the magic of that ancient Welsh environment which is the author’s own, and lives a dream-life in the Roman city of Isca Silurun, now shrunk to the relic-strown village of Caerleon-on-Usk.”

H. P. Lovecraft, The Supernatural Horror in Literature.

15 x 21 cm, 210 pgs