Συγγραφείς-Δημιουργοί

Mystery Portal

Ενημερωτικό δελτίο

Across the Gulf

by Aleister Crowley
Subject: Occult – Magic

Περισσότερες λεπτομέρειες

9,50 €

“So I perceived the universe as it were a single point of infinite nothing- ness yet of infinite extension; and becoming this universe, I became dissolved utterly therein. Moreover, my body lifted itself up and rose in the air to a great height beyond the shadow of the earth, and the earth rolled beneath me; yet of all this I knew nothing, for that I was all these things and none of them. Moreover I was united with Isis the Mother of Osiris, being yet her brother and her lord. …”

Aleister Crowley

15 x 21 cm, 70 pgs