Συγγραφείς-Δημιουργοί

Mystery Portal

Ενημερωτικό δελτίο

Aspects of Occultism Mεγεθυνση

Aspects of Occultism

by Dion Fortune.
Subject: Occult – Esotericism.
A simple guide for the new seeker into the mysteries of the Inner World.

Περισσότερες λεπτομέρειες

13,50 €

Monotheism and polytheism are fundamental twin principles representing the one and the many. A religion which had not got a monotheistic basis has never been conceived by the human mind. Even the most primitive animists have some concept of a father of the gods who made heaven and earth and exercises some sort of rule over the innumerable devils of their devotion.
15 x 21 cm, 108 pgs