Συγγραφείς-Δημιουργοί

Mystery Portal

Ενημερωτικό δελτίο

Liber Pennae Praenumbra Mεγεθυνση

Liber Pennae Praenumbra

by Andahadna (Ordo Templi Orientis)
Another little book for those who can understand beyond the symbols.

Περισσότερες λεπτομέρειες

8,50 €

The Warrior­Priests received the Keys, and placed them within their robes, to hold them hidden well above their hearts. The Black Flame danced and dwindled, becoming small, a quill pen, plumed and pointed. There being naught upon which to write, one among the Priests came forth, and laid his body's skin upon the altar as living parchment.
15 x 21 cm, 22 pgs