Συγγραφείς-Δημιουργοί

Mystery Portal

Ενημερωτικό δελτίο

New Lands

Strange and unexplained phenomena.

Περισσότερες λεπτομέρειες

29,50 €

“…I have taken the trouble to check out several items from the works of Fort, and I found that he was painstakingly accurate. His books, all written in the first three decades of this century, recount case after case of strange aerial phenomena which are identical to our modern UFO sightings.”

John A. Keel

15 x 21 cm, 410 pgs